Služby potřebným

Co si představit pod pojmem fakultativní služby? Slovo „fakultativní“ jednoduše nahrazuje význam slov „nezávazný, volitelný“, a není to jen přídavné jméno, které známe především z nabídek cestovních kanceláří ve spojení s výletem.

Označení „fakultativní“ můžeme dost často slýchat i v souvislosti se službami, konkrétně těmi, které poskytují ústavy či zařízení na základě příspěvků všem potřebným, tedy lidem s různými druhy postižení.
tělesně postižení

Fakultativní služby upravuje zákon. Služby jsou poskytovány denně nebo jen nárazově nad rámec těch klasických a jsou uzpůsobeny konkrétnímu člověku, tedy tzv. na míru. Je třeba na ně vyčlenit také vyšší finanční částku, proto si je každý, kdo je využívá, musí doplácet z vlastních finančních zdrojů.

Co všechno sem tedy patří? Dohled nad penězi daného jednotlivce, evidence oblečení a jiných hodnotnějších věcí, využití vlastní elektroniky vč. počítače, poskytování služeb mimo vyhraněný resort, zajištění jídla a místa pro přespání pro členy rodiny, nadstandardní lékařské úkony, většinou se jedná o rehabilitace či pobyt v lázních.

Co se týká peněz, velká část klientů potřebuje pomoci s jejich vedením, převodem peněz, placením příkazů, dost často i s obyčejným výběrem bankovek.
pečovatelka o nemocné

Fakultativní služby jsou vedlejším příjmem pro ústav nebo jiné zařízení jemu podobné, i když to samozřejmě nejsou žádné závratné částky a jde především o pomoc bližním.

O všem je pečlivě vedeno účetnictví a veškeré příjmy z tohoto plynoucí podléhají kontrole, vše je vyúčtováno a odběratel služby pak obdrží údaje k platbě. Navíc je vše zapisováno do karty, lehce je tedy možné zjistit, co a kdy proběhlo.

Lidé, kteří si sami nedokáží s některými věcmi poradit, tento druh služeb vítají a v žádném případě se nejedná o pomoc, která by pro ně byla finanční zátěží, jedná se o lidi, kteří mají k dispozici starobní nebo invalidní důchod.