Plch velký ani plšík není mazlíček

Občas se s nimi můžeme setkat na chatě, pokud se nachází v blízkosti lesa. Plch je až 18 cm dlouhý hlodavec a připomíná veverku. Na severní Moravě se setkáme se světle hnědým, který je asi 10 cm velký.
V Pošumaví, v okolí Karlových Varů, v Krušných horách, Lužických horách a v Českém lese narazíme na plcha zahradního. Ten je mizejícím druhem.
Šplhají po větvích a i nepatrnou skulinou vlezou do půdních prostorů, kde vyhledávají izolační prostory.
plch velký
Plch velký nejčastěji žije ve starších rozsáhlejších lesích, nejvíce v bučinách a doubravách.
Plšík je nejmenší ze čtyř u nás se vyskytujících druhů (plch velký, plšík lískový, plch lesní a plch zahradní) a vyhledává mlaziny, hustě zarostlé okraje listnatých lesů a remízky.
Jsou to noční tvorové.
Na podzim se vplíží do sklepů, kde jsou uložená jablka. Koncem léta si začínají vytvářet tukové zásoby, aby přežili zimu. Jejich hmotnost se téměř zdvojnásobuje.
Jako jediní naši hlodavci upadají v říjnu do zimního spánku. Procitají v květnu.
Ozývají se pískavými a vrčivými zvuky, a když se to spojí s pobíháním a škrábáním na půdě a ve stěnách, máme pocit, že v domě straší.
 Stačí opravit střechu a zkrátit větve a už se do domu nedostanou.
Důkazem jeho přítomnosti jsou hromádky trusu a proužky ohlodané kůry na větvích stromů a ukousané větvičky a pupeny.
Dalším jeho nepříjemných chováním je okusování potravin.  Milují sladké, takže na ovoci a piškotu si rádi smlsnou.
plch velký a hrábě
Je šance si ho takto ochočit, ale chtít ho jako mazlíčka se nedoporučuje. 
Vzhledem k tomu, že jich je už málo, byli prohlášeni za chráněná zvířata. Proto je rozhodně nehubíme.
Když ho vyrušíte za dne, působí rozespale. Tehdy ho můžete opatrně dát do krabice a odnést ho co nejdále od domu do lesa.
Na konci července a v průběhu srpna se uchylují do dutin stromů a ptačích budek, kde rodí mláďata. Březost trvá 30-32 dní.  Jeden vrh mívá průměrně 6-7 mláďat. Jsou holá a slepá. Když odrostou, usadí se asi kilometr od původního hnízda.  
Jejich potravou jsou kůra, listy, bukvice, ořechy, pupeny, bobule, hmyz, z nouze i vejce a ptačí mláďata.
Pro jejich ochranu by se muselozastavit kácení křovin, jako jsou ostružiníky, trnky, nebo šípky, ale také vykotlané listnaté stromy.